Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

@media screen and (max-width: 767px){.media-image {background-image:url('/media/7649/3ds-header-visual-3300x600-close_009.jpg?center=0.45871559633027525,0.59833333333333338&mode=crop&width=576&height=285&rnd=133097272970000000') !important;}}@media screen and (min-width: 768px){.media-image {background-image:url('/media/7649/3ds-header-visual-3300x600-close_009.jpg?center=0.45871559633027525,0.59833333333333338&mode=crop&width=768&height=345&rnd=133097272970000000') !important;}}@media screen and (min-width: 992px){.media-image {background-image:url('/media/7649/3ds-header-visual-3300x600-close_009.jpg?center=0.45871559633027525,0.59833333333333338&mode=crop&width=992&height=415&rnd=133097272970000000') !important;}}@media screen and (min-width: 1200px){.media-image {background-image:url('/media/7649/3ds-header-visual-3300x600-close_009.jpg?center=0.45871559633027525,0.59833333333333338&mode=crop&width=1200&height=500&rnd=133097272970000000') !important;}}@media screen and (min-width: 1600px){.media-image {background-image:url('/media/7649/3ds-header-visual-3300x600-close_009.jpg?center=0.45871559633027525,0.59833333333333338&mode=crop&width=1600&height=600&rnd=133097272970000000') !important;}}

Hoe verwerken we

jouw gegevens?

Privacyverklaring DELTA Fiber Netwerk

DELTA Fiber Netwerk respecteert je privacy. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DELTA Fiber Nederland B.V. (KvK: 22051676) statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te (3112 NB) Schiedam aan de Overschieseweg 203, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door DELTA Fiber Netwerk.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu.

Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

Wat bedoelen wij met ‘verwerken’?

Dit betreffen alle mogelijke handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het: bewaren, verzamelen, inzien, verzenden of vernietigen van jouw gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor het realiseren, exploiteren en het beheer van een glasvezelaansluiting op jouw adres.

Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens:

 • om je te informeren over de aanleg van het glasvezelnetwerk in jouw wijk en om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen;
 • om een contract af te sluiten voor een Vastrechtvergoeding;
 • voor de (potentiële) dienstverlening (door derden) over het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk;
 • voor het sturen van direct marketing mailings.

DELTA Fiber Netwerk kan bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Denk hierbij aan externe marketingbureaus, onze samenwerkingspartners tijdens een vraagbundeling en door ons ingeschakelde aannemers.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, sluit DELTA verwerkingsovereenkomsten af, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om o.a. te verzekeren dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Recht van verzet

Indien je het niet op prijs stelt dat wij informatie over ontwikkelingen omtrent de aanleg van het glasvezelnetwerk in jouw buurt en/of onze diensten sturen, dan kun je ons een e-mail sturen via [email protected] onder vermelding van: ‘Recht van verzet’.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

DELTA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de realisering van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, maar persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar, na afloop van je contract, bewaard.

Beveiliging

DELTA heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, spamfilters, virusscanners, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar (persoons)gegevens zijn opgeslagen.

Jouw Privacyrechten

Je hebt het recht om:

 • inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • in sommige gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • in sommige gevallen het verwerken van persoonsgegevens te blokkeren of te beperken;
 • je persoonsgegevens over te laten dragen.

Hoe maak ik gebruik van bovenstaande rechten?

Stuur je verzoek naar: [email protected]. Voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten we allereerst controleren of je bent wie zegt dat je bent. Zo voorkomen wij dat kwaadwillende misbruik (kunnen) maken van jouw gegevens.

Het verzoek dient daarom minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 1. je volledige naam
 2. postcode + huisnummer

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van een verzoek. Als dit ons niet lukt, zullen wij je dit binnen de maand laten weten. Wij kunnen de termijn, tot het nemen van een beslissing, dan verlengen tot maximaal drie maanden.

Binnen de groep van DELTA hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) in dienst. Als je privacy gerelateerde vragen voor onze FG hebt, dan kun je je vraag richten aan: [email protected].