Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

Aanleg

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de aanleg?

Je ontvangt op een aantal belangrijke momenten een brief van ons. Bijvoorbeeld als de aannemer voor het eerst bij jou langskomt, om te bepalen waar de glasvezelaansluiting in huis komt. We stellen de aannemer dan aan je voor. Ook als de graafwerkzaamheden in jouw buurt starten of de aansluiting in huis wordt geplaatst, ontvang je een brief. Wil je op de hoogte blijven van het laatste aanlegnieuws? Vul de postcodecheck in op gavoorglasvezel.nl en lees het laatste nieuws. Daar kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Hoe wordt de glasvezel van de straat naar mijn woning gelegd?

Meestal graaft de aannemer door de tuin. Soms wordt de kabel onder de grond naar de woning geschoten.

Hoe wordt het glasvezelnetwerk aangelegd?

DELTA Netwerk legt overal in Nederland glasvezel aan. In de stad, de dorpen, het buitengebied en op bedrijventerreinen. Stap voor stap sluiten wij woningen en bedrijven aan op glasvezel, vanaf het centrale verdeelpunt, tot aan jouw woning. Benieuwd wat je kunt verwachten? Hier leggen we het uit:

Bekijk de video

Ik heb al een aansluiting in huis, maar nog geen installatiepakket van de telecomaanbieder. Moet ik iets doen?

Nadat wij de aansluiting in je woning hebben gemaakt, geven we een seintje aan de telecomaanbieder. Deze stuurt het installatiepakket vervolgens naar jou. Dit kan enkele weken duren. Voor vragen over het installatiepakket kun je contact opnemen met jouw telecomaanbieder.

Moet ik thuis zijn op het moment dat de aansluiting wordt gemaakt?

Om de glasvezelaansluiting te plaatsen op jouw adres, is het noodzakelijk dat er iemand (jij of een bevoegd persoon) thuis is op het afgesproken tijdstip. Voordat de aannemer bij je langkomst, ontvang je een brief met een voorstel voor een afspraak.

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg van glasvezel?

Heb je vragen over de planning of de werkzaamheden bij jou in de buurt? Via de postcodecheck volg je de status en de planning voor de aanleg naar jouw adres. Heb je toch nog een vraag? Tijdens de aanleg kun je contact opnemen met de aannemer die in jouw regio actief is. Doe de postcodecheck en ga naar de pagina met specifieke informatie voor jouw gebied. Daar vind je de contactgegevens van de aannemer.

Doe de postcodecheck

Wanneer wordt bij mij glasvezel aangelegd?

Zodra de planning bekend is, kun je via de postcodecheck bekijken wanneer jouw woning op glasvezel is aangesloten. Stap voor stap kan je de status en de planning van de aanleg naar jouw adres hier volgen. Let op! De planning is wel altijd onder voorbehoud.

Wat is een 'POP'?

Een ‘POP’ (Point Of Presence) is een bovengronds verdeelpunt of straatkast die langs de weg wordt geplaatst. De POP verdeelt het glasvezelsignaal naar de woningen. Het gebied waarin deze woningen liggen noemt de aannemer een POP-gebied. De aannemer plant de aanleg per pop-gebied, dat vaak dezelfde naam draagt als een woonkern in de buurt.

Waarom duurt het soms een tijdje voor de aanleg begint?

Voordat de aanleg start, is de aannemer achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg. Misschien merk je er niets van, maar zij maken tijdens de voorbereidende fase een technisch ontwerp en gaan in gesprek met vergunningverleners, zoals gemeenten en waterschap. Meestal nemen de voorbereidingen 3 tot 6 maanden in beslag.

Wanneer komt de aannemer bij mij langs?

Tijdens de aanleg van glasvezel komt de aannemer twee keer bij je langs. Aan het begin van de aanleg komt de aannemer kijken waar de aansluiting in huis komt. Dit noemen we de woningschouw. Daarna komt de aannemer, meestal een paar maanden nadat het graafwerk klaar is, nog een keer langs om de aansluiting in huis te plaatsen. Voordat de aannemer bij je langskomt, ontvang je altijd een brief.

Moet ik thuis zijn als de aannemer in mijn tuin aan het werk gaat?

Je hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Jouw tuin wordt netjes achtergelaten.

Aanleg graven door privégrond

Wanneer moet ik een verklaring Gedoogplicht tekenen?

Als we voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door jouw grond moeten graven om huizen in je omgeving aan te kunnen sluiten, dan moeten we met jou tot overeenstemming komen over de plek waar de kabel wordt aangelegd, wanneer de kabel wordt aangelegd en op welke manier. Dit staat in de Verklaring Gedoogplicht. Zonder de getekende verklaring kan de kabel niet worden aangelegd, en moeten we mogelijk bewoners in je omgeving teleurstellen. Wanneer we door jouw grond moeten graven ontvang je hierover altijd een brief en meer informatie.

Waarom is een Verklaring Gedoogplicht nodig?

Volgens artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet hebben grondeigenaren een gedoogplicht voor de aanleg van ons glasvezelnetwerk in particuliere grond. In deze wet staat ook dat we een aantal zaken met de eigenaren van de grond moeten afstemmen en die afspraken leggen we vast in Verklaring Gedoogplicht.

In welke wet staat dat jullie door mijn grond mogen graven?

In artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet staat dat de eigenaren van de grond een gedoogplicht hebben voor de aanleg van de glasvezel. In ditzelfde artikel vind je ook meer informatie over de eisen die de wet daaraan stelt.

Wat gebeurt er als ik de Verklaring Gedoogplicht niet onderteken?

Wanneer je als grondeigenaar niet akkoord gaat, kunnen wij vaak het glasvezelnetwerk bij jou in de buurt niet volledig aanleggen en moeten wij bewoners in de omgeving teleurstellen.

Op welke diepte wordt de kabel gelegd?

In tuinen wordt de kabel op een diepte van 60 cm gelegd. Voor landbouwgrond geldt een diepte van minimaal 80 cm. Als dit naar mening van de grondeigenaar onvoldoende is kan de diepte worden opgerekt naar 100 cm; dit kan dan aangegeven worden op de gedoogverklaring. Drainage ligt veelal ook op een diepte van 60-80 cm. De diepte van 80 cm is over het algemeen dan ook ruim voldoende is om beschadiging te voorkomen bij normale werkzaamheden.

Wat is de omvang benodigde 'werkstrook' bij de aanleg?

De basis werkstrook voor graafwerkzaamheden langs de openbare weg bedraagt ca 1,5 meter; breedte van de geul is 30 cm. Bij werkzaamheden in de tuin of bij boren is de werkstrook vaak smaller, omdat die regelmatig met de hand gegraven wordt.

Krijg ik een vergoeding voor meewerken aan aanleg?

DELTA Netwerk betaalt geen vergoeding voor de aanleg / meewerken aan de aanleg. We hoeven dat volgens de Telecommunicatiewet ook niet te doen.

Vergoeding van gewasschade

Gewasschade als gevolg van de aanleg en instandhouding (reparaties en herstel) van de kabel zal door DELTA Netwerk worden vergoed conform LTO-gasunie normen, zie het dossier op de website van LTO. Dit is een eenmalige vergoeding.

Vergoeding van schade tijdens aanleg.

Werkzaamheden worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Mocht er desondanks tijdens de aanlegwerkzaamheden schade ontstaan dan zal deze naar alle redelijkheid door DELTA Netwerk worden vergoed.

Aansprakelijkheid bij schade aan de glasvezelkabel nadat deze is aangelegd.

Bij gewone werkzaamheden zal de kabel niet beschadigen. Behalve in het geval van opzet of grove schuld draagt DELTA Netwerk het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van reguliere werkzaamheden op het land.

Herstel van de geul/tracé?

Indien op het tracé een jaar na aanleg verzakking is opgetreden zal de aannemer deze herstellen tenzij in deze periode door andere partij grondroeiring heeft plaatsgevonden.

Aanleg HC netwerk

In mijn dorp krijgt iedere woning een aansluiting voor glasvezel internet. Kan ik mijn huidige abonnement voor internet, tv, telefonie blijven gebruiken?

Ja, dat kan. Het plaatsen van een glasvezelaansluiting in jouw woning verandert niets aan jouw huidige abonnement. Het glasvezelsignaal is pas actief zodra jij een glasvezelabonnement bij één van de telecomaanbieders afsluit.  

Aanleg vervuilde grond

Hoe lang duren werkzaamheden in de vervuilde grond (in mijn straat/wijk/tuin)?

De werkzaamheden zullen normaliter nooit langer duren dan één werkdag.   

Hoe sterk is de grond vervuild?

Dit is per locatie verschillend en hier kunnen wij geen waarde indicatie aan geven. Wij laten ons altijd adviseren door een gespecialiseerd bedrijf en wij houden hun classificatie aan. De klasses zijn verdeeld in Wet Bodem Bescherming groen, oranje, rood en zwart en oplopend in verontreiniging. Groen is het minst verontreinigd en zwart het zwaarst. Wanneer er in jouw omgeving verontreinigde grond is gevonden, dan informeren we je daarover. 

Welke gezondheidsklachten treden op bij aanraking met de vervuilde grond?

Dat hangt af van de classificatie van de verontreiniging. Wanneer wij aan het werk gaan in ernstig vervuilde grond zetten we het gebied soms af met afzetgaas. Bewoners zullen indien zij zich houden aan de getroffen maatregelen door ons niet in contact komen met vervuilde grond. 

Aanmelden & overstappen

Hoe meld ik me aan voor glasvezel?

Als je in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting, kun je je aanmelden door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de deelnemende telecomaanbieders. Dit kun je doen op de website van deze aanbieders. Je kunt ook terecht bij lokale verkopers zoals ICT-bedrijven of witgoedzaken. Zij geven je graag persoonlijk advies en helpen bij het afsluiten van een glasvezelabonnement. De contactgegevens van deze lokale verkopers vind je op deze website.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden?

Alle telecomaanbieders bieden de mogelijkheid om je huidige telefoonnummer te behouden. Je kunt dit bij je aanmelding aangeven.

Voor wat betreft het behoud van je e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres je nu gebruikt. Gebruik je een mailadres van je huidige telecomaanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN, dan kun je deze niet blijven gebruiken. Je kunt een nieuw e-mailadres aanvragen bij je nieuwe telecomaanbieder. Je kunt er ook voor kiezen om een e-mailadres te gebruiken dat niet gebonden is aan een bepaalde telecomaanbieder, zoals bijvoorbeeld Gmail, Outlook of Yahoo.

Klik hier voor de handige e-mailadres keuzehulp. 

Hoe weet ik of mijn woning in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting?

Via de postcodecheck op deze site controleer je of we jouw adres kunnen aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Mijn adres komt niet voor in de postcodecheck, maar dat van mijn buren wel, hoe kan dit?

Er zijn meerdere redenen waarom het kan gebeuren dat jouw adres niet herkend wordt:

 • Jouw adres is niet geregistreerd in de Basisadministratie Adressen & Gebouwen (BAG) van je gemeente .
 • Jouw adres valt buiten het gebied dat wij voor de glasvezelcampagne hebben bepaald.
 • Jouw adres heeft al een glasvezelaansluiting.
 • Jouw adres staat op een bedrijventerrein.

Staat jouw adres nog niet in de BAG? Dan is het onder voorbehoud wel mogelijk om een glasvezelaansluiting aan te vragen. Het liefst werken we echter wel met een correcte BAG-registratie.

Mijn adres komt niet voor in de postcodechecker, wat nu?

Ben je van mening dat je wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar wordt je adres niet gevonden via de postcodechecker? Neem dan contact op met onze klantenservice

Mijn huidige abonnement bij de dienstaanbieder loopt nog enkele maanden. Neemt de nieuwe dienstaanbieder dat abonnement over?

Als je minder dan een jaar geleden een abonnement hebt afgesloten, dan zit je waarschijnlijk nog binnen een jaarcontract dat je moet uitdienen. Na het eerste jaar is een abonnement normaal gesproken maandelijks opzegbaar. Met je nieuwe dienstaanbieder die via glasvezel gaat leveren, kun je vaak afspraken maken over de ingangsdatum van je nieuwe abonnement. Zo is er geen overlap of gat tussen het eindigen van je oude abonnement en het ingaan van je nieuwe glasvezelabonnement.

Wanneer moet ik mijn huidige abonnement opzeggen?

Wij raden je aan om je huidige abonnement pas op te zeggen als de glasvezelaansluiting in je woning klaar is en af te stemmen met je nieuwe telecomaanbieder wanneer je nieuwe abonnement in moet gaan.

Welke telecomaanbieders leveren diensten via het netwerk van DELTA Fiber Netwerk?

Per gebied nodigen we een aantal telecomaanbieders uit om een zo breed mogelijk aanbod per gebied te kunnen bieden.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden? (1)

Bij alle dienstaanbieders kun je je huidige telefoonnummer behouden. Geef dit door bij je aanmelding. Je kunt je e-mailadres behouden als:

 • Je een provider-onafhankelijk e-mailadres hebt. Bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo.
 • Je een e-mailadres gebruikt dat gekoppeld is aan je eigen domeinnaam (website).
 • Je een e-mailadres hebt dat eindigt op @kpnplanet.nl, @planet.nl, @wxs.nl, @hetnet.nl of @freeler.nl. Dan kun je kiezen voor een ‘e-mail only’ abonnement. Vraag je provider naar de mogelijkheden.

Uiteraard kun je ook een nieuw e-mailadres aanvragen bij je nieuwe dienstaanbieder.

Komt KPN ook op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk?

Omdat DELT Netwerk een open netwerk biedt, zijn in principe alle aanbieders welkom op ons netwerk. DELTA Netwerk bepaalt per gebied welke aanbieders er op het netwerk mogen om een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Wat is het verschil tussen glasvezel van KPN en dat van DELTA Fiber Netwerk?

Technisch zijn er geen verschillen. Wel biedt DELTA Netwerk een open netwerk aan, waarop alle aanbieders welkom zijn. Het staat KPN wel vrij om met ons te overleggen om ook toegang te krijgen tot ons glasvezelnetwerk.

Ik heb nu een ADSL- of VDSL-abonnement van KPN, maar wil overstappen naar jullie netwerk. Kan ik dan wel klant blijven bij KPN?

Het is op dit moment niet mogelijk om klant te blijven van KPN en tegelijkertijd gebruik te maken van ons netwerk. Omdat DELTA Netwerk een open netwerk biedt, zijn in principe alle aanbieders welkom. Wel is het afhankelijk per gebied welke aanbieders er aanwezig zijn en DELTA Netwerk bepaalt per gebied welke aanbieders er op het netwerk mogen. Het staat KPN wel vrij om met ons te overleggen om ook toegang te krijgen tot ons glasvezelnetwerk.

Ik heb een bedrijf. Waar kan ik mij aanmelden als ik ook in aanmerking wil komen voor glasvezelinternet?

Door je postcode op onze website in te vullen ontdek je in welk gebied jouw adres zich bevindt. Daarmee ontdek je ook alle zakelijke mogelijkheden op je adres. Zijn er specifieke bedrijfsspecifieke oplossingen wenselijk, dan kun je een afspraak plannen met één van onze specialisten. Wij komen graag bij je langs.

Wanneer begin ik met betalen voor mijn abonnement?

In jouw buurt wordt (binnenkort) glasvezel aangelegd door DELTA Netwerk. Je wilt graag van dit supersnelle en stabiele glasvezelnetwerk gebruik maken en om die reden jezelf aanmelden bij één van de telecomaanbieders die gebruik maken van dit netwerk. Omdat het netwerk nog niet is aangelegd, vraag je jezelf af wanneer je begint met betalen voor jouw abonnement. 

Er zijn hier drie verschillende mogelijkheden: 

1. Je hebt op dit moment geen abonnement bij een telecomaanbieder. 

Je kunt je alvast aanmelden voor een abonnement bij één van de telecomaanbieders die beschikbaar is via het netwerk van DELTA Netwerk. Zodra het netwerk is aangelegd, de installatie in huis voltooid is en het modem geactiveerd (jouw internet en/of tv-verbinding werkt nu), begin je met betalen van je abonnement.* 

2. Je hebt een abonnement bij een telecomaanbieder via een koper- of coax-aansluiting. De vaste looptijd van dit abonnement is voorbij. 

Je kunt je alvast aanmelden voor een abonnement bij één van de aanbieders op het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk. Zodra je via de nieuwe telecomaanbieder kunt internetten en/of tv-kijken, stop je het abonnement bij de vorige telecomaanbieder en begin je met betalen van het jouw abonnement bij de nieuwe telecomaanbieder. 

Let op: als je wilt overstappen naar een telecomaanbieder en je woont in een gebied dat waar DELTA Netwerk zal gaan aanleggen dan is het verstandig om niet opnieuw een abonnement voor een vastgestelde looptijd bij jouw huidige aanbieder af te sluiten. 

3. Je hebt een abonnement bij een telecomaanbieder waarvan de vaste looptijd nog niet voorbij is.  

Je dient het abonnement bij jouw huidige telecomaanbieder uit en meld je alvast aan bij een telecomaanbieder die via het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk haar diensten aanbiedt. Zodra het abonnement is afgelopen, laat je het abonnement van één van de telecomaanbieders van DELTA Netwerk in gaan. Zorg dat je dit bij de nieuwe telecomaanbieder meldt en bespreek het moment van overgaan. 

Vergelijk al onze telecomaanbieders of meld je direct aan

- Wil je meer weten over de mogelijke telecomaanbieders in jouw buurt? Vergelijk dan de aanbieders met onze glasvezelvergelijker. Ga naar https://www.deltanetwerk.nl/glasvezelvergelijken

- Wil je je direct aanmelden bij een nieuwe telecomaanbieder? Kies dan jouw aanbieder via https://www.deltanetwerk.nl/glasvezelaanmelden

*Ongeveer vijf weken na het versturen van het installatiepakket wordt het abonnement automatisch geactiveerd en begin je met betalen; ongeacht of het modem wel of niet geactiveerd is. Dit verschilt per telecomaanbieder. 

 

Diensten

Uit welke diensten en telecomaanbieders kan ik kiezen?

Je kunt kiezen uit verschillende partijen, allemaal betrouwbare en gerenommeerde aanbieders met jarenlange ervaring op glasvezel. Zij bieden verschillende abonnementen aan die passen bij elke situatie, maar in ieder geval snel en stabiel internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. Als je je postcode en huisnummer in de postcodecheck op deze website invult, zie je bij welke telecomaanbieders je een abonnement kunt afsluiten. Je sluit een abonnement rechtstreeks met hen af en meldt je daarmee direct aan voor de glasvezelaansluiting in jouw woning.

Waarom kan ik niet mijn eigen telecomaanbieder kiezen?

Omdat wij een open glasvezelnetwerk aanleggen, kunnen verschillende partijen hun diensten aanbieden. In principe zijn alle telecomaanbieders welkom om zich bij ons aan te melden voor toegang tot ons netwerk en een samenwerking aan te gaan voor de uitrol van glasvezel in een bepaald gebied. Als een telecomaanbieder niet beschikbaar is in een bepaald gebied, is dit de keuze van de telecomaanbieder zelf en niet van DELTA Netwerk.

Waar kan ik terecht met vragen over apparatuur voor internet, televisie en telefonie?

Voor alle vragen rondom je huidige apparatuur of apparatuur die je nodig hebt voor je toekomstige glasvezeldiensten kun je terecht bij de telecomaanbieders. De mogelijkheden en de apparatuur wisselen vaak per telecomaanbieder. De telecomaanbieders kunnen je daarom zelf het beste adviseren over deze onderwerpen.

Wat kost een abonnement voor internet-, tv- en telefoniediensten?

De telecomaanbieders leveren de diensten. Op hun websites of in onze glasvezel vergelijker vind je de diensten en bijbehorende tarieven. Wij bouwen en beheren enkel het glasvezelnetwerk en bieden geen diensten aan. 

Houd er rekening mee dat de kosten voor een abonnement exclusief de eventuele vastrechtvergoeding zijn.

Kan ik mijn alarmsysteem aansluiten op glasvezel?

Het is bijna altijd mogelijk om je alarmcentrale aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Neem contact op met de leverancier van je alarmcentrale om dit na te vragen.

Glasvezelaansluiting

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan dat?

Normaliter kan dit inderdaad niet. Tenzij er (later) besloten wordt om alle woningen in uw gemeente/uw gebied te voorzien van een glasvezelaansluiting.

Kan ik een extra (zakelijke) glasvezelaansluiting aanvragen?

Ja, dit is in de meeste gevallen mogelijk. Je vraagt de extra aansluiting aan bij een van de deelnemende dienstaanbieders. Voor elke aansluiting sluit je een abonnement af. Je kunt deze abonnementen bij aparte dienstaanbieders afsluiten, bijvoorbeeld een particulier abonnement voor jezelf en een zakelijk abonnement voor je bedrijf. Is op jouw adres de vastrechtvergoeding van toepassing, dan betaal je deze ook voor elke aansluiting.

Ik heb twee (of meer) woningen op mijn perceel, maar slechts één BAG-registratie. Kan ik voor elke woning een glasvezelaansluiting aanvragen?

Ja, dit is mogelijk als de woningen op hetzelfde perceel staan. Voor het hoofdadres kun je je meteen aanmelden. Voor de overige adressen zonder BAG-registratie kun je extra aansluitingen aanvragen bij een van de deelnemende dienstaanbieders. Voor elke aansluiting sluit je een abonnement af en wanneer er vastrechtvergoeding van toepassing is, betaal je deze ook voor elke aansluiting.

Mijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein dat grenst aan een gebied waar DELTA Fiber Netwerk actief is. Kom ik ook in aanmerking voor een glasvezelaansluiting?

In sommige gevallen nemen we bedrijventerreinen direct mee in de initiële glasvezelcampagne in een gebied. In andere gevallen doen we dat op een later moment. Wanneer de campagne in het naastgelegen gebied succesvol is, is de kans groot dat we daarna ook de bedrijventerreinen gaan aansluiten. Dit doen we dan in een aparte campagne. Hierover krijg je in dat geval vanzelf bericht.

Kan de glasvezelaansluiting op elke gewenste plaats in de woning worden geplaatst?

De locatie van de glasvezelaansluiting hangt van een aantal dingen af. De meterkast heeft onze voorkeur als deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Verder moet er een wandcontactdoos zijn voor de stroomvoorziening. In overleg is een andere locatie mogelijk. Voordat we de glasvezelaansluiting plaatsen, komt een medewerker van de aannemer langs om te schouwen. Jullie maken dan afspraken over de route en de plek van de glasvezelaansluiting.

Ik wil mijn glasvezelaansluiting laten verplaatsen, kan dit?

Als de aannemer nog bezig is in het gebied, kun je contact opnemen met onze klantenservice om de aansluiting te laten verplaatsen. Is de aanleg in jouw gebied afgerond, dan kun je een aanvraag doen via onze klantenservice.

Wat gebeurt er met de oude COAX/DSL aansluiting?

DELTA Netwerk is geen eigenaar of beheerder van de COAX- of DSL-netwerken bij jou in de buurt. Hier doen wij niets mee.

Wat moet ik aan de binnenhuisbekabeling aanpassen?

Wanneer je de glasvezelaansluiting op dezelfde plek als de telefoonaansluiting hebt, hoef je waarschijnlijk geen nieuwe internet- en telefoniekabels te leggen. Deze kun je namelijk eenvoudig omzetten. Voor televisie via glasvezel zul je een nieuwe UTP-kabel moeten leggen. De lengte van deze kabel hangt af van de afstand tussen de glasvezelaansluiting en de televisie. 

Glasvezelcampagne

Hoe verloopt de glasvezelcampagne?

Wanneer we in jouw buurt glasvezel willen aanleggen, starten we een glasvezelcampagne. Tijdens de glasvezelcampagne benaderen we je op diverse momenten. Zo nodigen we je uit voor de Glasvezel infomarkt, waar we je persoonlijk informeren over glasvezel en ons aanbod. Verderop in de campagne krijg je meer post van ons, zie je ons op Facebook en andere online kanalen terug en vind je alle informatie op onze website. Tijdens de campagne kun je je aanmelden voor glasvezel door een abonnement af te sluiten bij één van de deelnemende telecomaanbieders. Halen we in een gebied voor de deadline het deelnamepercentage, dan leggen wij het glasvezelnetwerk aan.

Hoe zit dat precies met die minimale deelname tijdens de glasvezelcampagne?

De aanleg van een glasvezelnetwerk is een kostbare aangelegenheid. Om de kosten van de aanleg te dekken, is het noodzakelijk dat een minimaal percentage van de inwoners en bedrijven zich aanmeldt en diensten afneemt via het glasvezelnetwerk. Op deze manier staan er inkomsten tegenover de hoge aanlegkosten.

Als het minimale percentage niet gehaald wordt, leggen wij helaas geen glasvezel aan. Alle contracten met de telecomaanbieders vervallen dan automatisch. Het kost je dus in dat geval niets.

Wat zijn de consequenties als ik tijdens de glasvezelcampagne geen abonnement afsluit?

Als je je niet aanmeldt tijdens de glasvezelcampagne, dan krijg je geen aansluiting in je woning. In veel gevallen kunnen we je op een later moment aansluiten. Omdat we wel extra werkzaamheden moeten verrichten voor het realiseren van de ‘na-aansluiting’, rekenen wij extra eenmalige aansluitkosten. Dus meld je tijdens de glasvezelcampagne aan om jezelf kosten te besparen en de kans te vergroten dat het minimale percentage wordt gehaald!

Naamswijziging

In mijn gebied loopt nu een campagne van Glasvezel buitenaf. Blijft dat Glasvezel buitenaf of wordt dat ook DELTA Fiber Netwerk? Zo ja, wanneer?

Bestaande campagnes van Glasvezel buitenaf worden onder deze naam verder afgerond. Het kan wel zo zijn dat je als klant na de glasvezelcampagne communiceert met DELTA Netwerk.

Ik zie communicatie van Glasvezel buitenaf en communicatie van DELTA Fiber Netwerk, wat is nu wat?

Campagnes die voor 16 maart 2020 zijn opgestart onder de naam Glasvezel buitenaf kunnen ook na 16 maart 2020 nog doorlopen. Vanaf 16 maart 2020 worden nieuwe glasvezelcampagnes opgestart onder de naam van DELTA Netwerk. Het kan dus voorkomen dat je in verschillende gebieden verschillende namen tegenkomt.

Ik heb of krijg een glasvezelaansluiting van Cogas/Rendo Buitenaf/De Fryske Mienskip, verandert er iets voor mij?

Nee, er verandert niets.

Waarom verandert Glasvezel buitenaf haar naam naar DELTA Fiber Netwerk?

Glasvezel buitenaf richtte zich met name op de buitengebieden, plekken waar op dat moment zeer traag internet aanwezig was. Maar vanaf 2020 richten we ons meer op ‘kernen’. Dit zijn de grotere dorpen en kleinere steden. De naam ‘Glasvezel buitenaf’ dekt hier de lading niet meer. Vandaar dat gekozen is voor de nieuwe naam DELTA Netwerk binnen de nieuwe gebieden waar we gaan aanleggen. Voor het bestaande netwerk blijft de naam ‘Glasvezel buitenaf’ voorlopig gehandhaafd. Glasvezel buitenaf is daarnaast ook onderdeel van een groter bedrijf, DELTA Fiber Nederland B.V. DELTA Fiber Nederland bundelt alle activiteiten met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van netwerken onder de B.V. DELTA Fiber Netwerk. Dat is ook de naam die we vanaf nu voeren voor deze activiteiten.

Wat zijn de kernactiviteiten van DELTA Fiber Netwerk?

DELTA Fiber Netwerk is verantwoordelijk voor alle netwerkactiviteiten (aanleg, beheer en onderhoud) van DELTA Fiber Nederland.

Wat is het verschil tussen Glasvezel buitenaf en DELTA Fiber Netwerk?

Er is geen verschil, alleen de naam verandert, maar de organisatie en werkwijze blijven hetzelfde.

In hoeverre biedt DELTA Fiber Netwerk nog een ‘onafhankelijk en open netwerk’ zoals Glasvezel buitenaf dat heeft?

Dat blijft hetzelfde. Ook DELTA Fiber Netwerk biedt een open netwerk aan, waar in principe alle glasvezel telecomaanbieders welkom zijn en de klant dus keuze heeft.

Wat verandert er in de samenwerking met de telecomaanbieders na de naamswijziging naar DELTA Fiber Netwerk?

Er verandert niets in de samenwerking. Ook al verandert de naam, de samenwerking met de telecomaanbieders blijft precies hetzelfde.

Ik ken DELTA Fiber Netwerk niet, waarom zou ik zaken met jullie doen?

DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland. Een snel groeiend telecombedrijf met veel ervaring en een lange geschiedenis op het gebied van glasvezelinternet in een groot deel van Nederland. Inmiddels beschikken al ruim 1.000.000 huishoudens een aansluiting en daar komen iedere maand gemiddeld nog 30.000 huishoudens bij. Op weg naar twee miljoen huishoudens dat straks aangesloten is op ons netwerk. Daarmee zijn wij de tweede partij van Nederland.

Wat is het verschil tussen DELTA en DELTA Fiber Netwerk?

DELTA is een van de telecomaanbieders waar je klant kan worden als je voor razendsnel internet via glasvezel kiest. DELTA Fiber Netwerk is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het beheer van het glasvezelnetwerk.

Wat is het verschil tussen DELTA Fiber Nederland en DELTA Fiber Netwerk?

DELTA Fiber Nederland bundelt al haar activiteiten met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van netwerken in een aparte BV, namelijk DELTA Fiber Netwerk.

Heeft DELTA Fiber Netwerk een relatie met Delta Infratechniek BV in Rijssen (actief onder de naam Digitale Stad)?

Nee, dit zijn twee aparte bedrijven.

Wat merk ik als bestaande klant van de naamswijziging van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk?

In principe weinig. Zodra de DELTA Fiber Netwerk-systemen in staat zijn om voor bestaande klanten mutaties te verwerken, informeren we je hierover. Medio juni 2020 zal de factuur voor bestaande klanten wijzigen van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk.

Wat betekent de naamswijziging van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk voor mijn bestaande contract?

De bestaande contracten blijven gehandhaafd.

Ik heb een vraag over een contract. Aan wie kan ik die vraag stellen?

Bel in dat geval de klantenservice van DELTA Fiber Netwerk op telefoonnummer 088-7585 800.

In hoeverre veranderen de voorwaarden bij DELTA Fiber Netwerk?

Onze algemene voorwaarden vastrechtvergoeding zijn per 1 augustus 2020 op enkele punten gewijzigd. Op deltafibernetwerk.nl/gewijzigde-voorwaarden vindt u meer informatie over deze wijzigingen.

Ik heb al een abonnement bij Glasvezel buitenaf, wat verandert er voor mij?

Inhoudelijk verandert daar niets aan.

Ik heb mijn abonnement afgesloten via de campagne van Ga voor Glasvezel, wat verandert er voor mij?

Er verandert niets.

Over glasvezel

Waarom is glasvezel zo belangrijk?

Snel internet voor iedereen in Nederland. Dát is de ambitie van DELTA Netwerk. Glasvezel is noodzakelijk om mee te gaan in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Want de ontwikkeling van nieuwe diensten die vragen om een snelle, stabiele en veilige verbinding gaat razendsnel. Denk hierbij aan interactieve diensten, zorg op afstand, onderwijs, thuiswerken, zakelijke toepassingen, ‘domotica’ (huisautomatisering) en nog veel meer. Maaar natuurlijk ook gewoon internetten en streamen op hoge snelheid, zonder haperen. Glasvezel biedt deze snelle en betrouwbare internetverbinding. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, ben je klaar voor alle toekomstige ontwikkelingen, ongeacht de capaciteit die deze ontwikkelingen vragen.

Wat zijn de voordelen van glasvezel?

Razendsnel internetten, haarscherp televisiekijken, ongestoord bellen, dat kan allemaal met glasvezel. Glasvezel biedt namelijk een betrouwbare vaste verbinding. Dankzij de enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Omdat je jouw verbinding met niemand hoeft te delen, heb je nooit last van digitale spitsuren en storingen. En wist je dat je met glasvezel net zo snel kunt uploaden als downloaden? Je krijgt dus supersnel en stabiel internet voor hetzelfde geld. Tot slot is glasvezel ook nog eens een milieuvriendelijke oplossing ten opzichte van de ouderwetse koperverbinding. Zo krijg je dus op allerlei manieren waar voor je geld. Bekijk alle voordelen van glasvezel.

 

Ik ben al wat ouder en gebruik nauwelijks of geen internet. Heeft glasvezel ook voordelen voor mij?

Ook als u niet dagelijks actief bent biedt een snelle en stabiele internetverbinding veel plezier. Bijvoorbeeld bij het videobellen met familie of bij het TV kijken. Ook biedt glasvezel veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Er komen steeds meer toepassingen, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Slimme apparaten, die in verbinding staan met de thuiszorg, andere instanties of familie, kunnen een oogje in het zeil houden. Een verpleegkundige informeert je bijvoorbeeld via een iPad, camera of TV over jouw medicatie. Omdat er visueel contact is met de verpleegkundige, kan hij of zij een betere inschatting maken van de benodigde zorg. 

Deze toepassingen vragen veel capaciteit (ook wel bandbreedte genoemd). Glasvezel biedt deze capaciteit, nu en in de toekomst en is daarmee uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de waarde van de woning. Een fijne gedachte wanneer je jouw woning in de toekomst wilt verkopen.

Is glasvezel ook geschikt voor zakelijk internetgebruik?

Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kun je razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat je eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferenties, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals ‘smart farming’ of 3D-beeldbellen. Het netwerk is betrouwbaarder en stabieler dan gewoon coax- of DSL-internet. En met de verschillende telecomaanbieders is er altijd wel een pakket dat bij jouw bedrijf past, groot of klein. Dit betekent dus: veel beter internet voor vaak dezelfde prijs.

Wat is het verschil tussen glasvezel en ADSL of VDSL?

ADSL en VDSL maken gebruik van het netwerk dat van oudsher wordt gebruikt voor vaste telefonie. De opwaardering van dit telefonienetwerk maakt internet- en soms ook televisiediensten mogelijk. Het bestaat voor een groot deel uit koperen kabels. Zowel ADSL als VDSL heeft een aantal nadelen:

 • Een koperen kabel kent weerstand. Hoe langer de kabel, hoe groter deze weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe lager de capaciteit en hoe lager de maximale snelheid.
 • Een koperen kabel heeft last van invloeden van buitenaf, zoals vocht en instraling, waardoor het netwerk snel kan verouderen.
 • De koperen kabel heeft een maximumcapaciteit en is daarmee niet toekomstbestendig.

Glasvezel heeft deze nadelen niet. Met glasvezel kun je bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge, stabiele snelheid. Dat bespaart je veel tijd. Omdat glasvezel ongevoelig is voor weersomstandigheden en storingen en de capaciteit in principe oneindig is, kun je hiermee tientallen jaren vooruit. 

Wat zijn de voordelen van televisie via glasvezel?

Of het nu regent, waait of sneeuwt, via glasvezel kijk je ongestoord televisie. Naast een groot zenderaanbod, waarvan een groot deel in HD-kwaliteit, kun je gebruikmaken van zogenaamde interactieve televisie. Zo kijk je ‘Uitzending Gemist’ en bestel en bekijk je allerlei films en series via de televisie, tablet of iPad. Vanwege de hoge capaciteit kun je in de toekomst probleemloos ‘ultra HD’ (via 4k- en 8k-televisie) kijken en andere televisiediensten gebruiken.

Hoe snel is glasvezel eigenlijk?

Op dit moment bereiken onderzoekslaboratoria snelheden van meer dan 43 Terabit per seconde, oftewel 43 miljoen Megabit per seconde (Mbps). Daarmee zou je tientallen films in één seconde kunnen downloaden.

De telecomaanbieders bieden nu snelheden tot 1.000 Mbps (1 Gigabit per seconde). Dat is vele malen sneller dan ADSL, waar de snelheid nu vaak niet hoger is dan 5 Mbps.

Goed om te weten: wanneer een abonnement via glasvezel 250 Mbps biedt, dan is het gegarandeerd 250 Mbps. Oók als je niet in de buurt van de centrale woont en de hele buurt tegelijkertijd op YouTube video’s kijkt.

Waarin verschilt de 1 Gigabit van Ziggo met de snelheden die via het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk worden geboden?

Met internet via glasvezel kun je even snel up- als downloaden en met meerdere personen tegelijk online. Het totale aantal gebruikers op het netwerk heeft geen invloed op de snelheid. Bij de 1 Gigabit van Ziggo via coax is dat anders en wordt de snelheid wel beïnvloed door het aantal gebruikers dat tegelijk gebruikmaakt van het netwerk. In de praktijk krijg je bij Ziggo vaak minder dan de beloofde 1 Gigabit.

Ik heb een coax-aansluiting bij KPN/Ziggo. Waarom zou ik moeten overstappen naar glasvezel van DELTA Netwerk?

Met glasvezel betaal je minder voor meer MB’s, kies je voor een stabieler netwerk en kun je even snel up- als downloaden. Ook met meerdere apparaten tegelijk online zijn is geen probleem, je snelheid wordt niet beïnvloed door het aantal mensen op het netwerk. Je hebt een internetcapaciteit die niet alleen nu, maar ook in de toekomst meer dan voldoende is. Tot slot heb je met glasvezelinternet keuzevrijheid, want je kunt op het netwerk van DELTA Netwerk makkelijk overstappen naar een andere telecomaanbieder.

Wat betekent Mbps?

Misschien dat je wel eens gehoord hebt van megabits. Met Mbps geven wij aan hoeveel megabits jij per seconden kunt binnenhalen.

Bij Delta Fiber Netwerk willen wij jou het snelste van het snelste aanbieden. Dit gaat vanaf 1000 Mbps. Dit betekent dat jij per seconde 1000 Mbps kunt binnenhalen. 

Een andere term megabytes geeft vaak aan hoe groot een een bestand is. 

 • 1 megabyte is 8 megabits

Dit lijkt heel verwarrend, maar laten we een voorbeeld nemen. 

Als jij bij Delta Netwerk bent aangesloten heb je een verbinding vanaf 1000 megabits.

Nu wil je een film downloaden van 750 megabyte. Dit zijn 6000 megabits. Je zal dus in minder dan 10 seconden een film gedownload hebben! 

Let wel op! Dit is als je alleen op jouw netwerk zit. Wanneer je met meerdere personen zit wordt er meer verbruikt en zal dit iets langer duren. 

Storingen

Ik heb storing of er is een glasvezelkabel in de straat kapot getrokken, bij wie meld ik dit?

Als je al gebruikmaakt van glasvezel, meld deze storingen dan bij je telecomaanbieder. Deze doet er alles aan om de storing te verhelpen en informeert je over de voortgang hiervan.

Als je nog geen gebruikmaakt van glasvezel, maar vermoedt dat er schade is aan de glasvezelkabel, neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik heb zelf een glasvezelkabel stuk getrokken op mijn eigen grond. Waar moet ik dit melden en wie moet de schade betalen?

Maak altijd eerst een zogenaamde Klic-melding via klicmelding.nl voordat je gaat graven in je eigen grond. Dan zie je waar in de kabels en leidingen lopen. Als je ondanks de Klic-melding toch een glasvezelkabel stuk hebt getrokken, meld dit dan bij je dienstaanbieder. Deze licht de netwerkbeheerder in, zodat de schade wordt hersteld. De kosten van de schade zijn voor jouw rekening.

Ik heb vragen over mijn coax-aansluiting van DELTA, Caiway of een andere telecomaanbieder, waar kan ik terecht?

Je kunt met vragen direct terecht bij deze telecomaanbieders.

Vastrechtvergoeding

Moet ik een toeslag betalen om glasvezel te krijgen?

Dat hangt af van jouw situatie. Woon je in een gebied waar de afstanden tussen woningen groter zijn dan normaal, of woon je bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom? Dan brengen wij de vastrechtvergoeding in rekening om daarmee de extra aanlegkosten te compenseren. De vastrechtvergoeding kan per gebied verschillen.

Vul je postcode en huisnummer in op de postcodecheck op deze website. Dan weet je of en zo ja, welke vastrechtvergoeding voor jou van toepassing is.

Moet er altijd vastrechtvergoeding worden betaald bovenop de abonnementskosten?

Nee, dat is afhankelijk van jouw situatie. Over het algemeen betaal je alleen een vastrechtvergoeding als je buiten de bebouwde kom woont, waar de afstanden tussen de woningen vaak groter zijn. Of als er sprake is van een bijzondere situatie waardoor de aanlegkosten hoger zijn.

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan ik ook alleen de vastrechtvergoeding betalen, zonder dat ik een abonnement afneem?

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen, moet je altijd een abonnement bij de dienstaanbieder afsluiten.

Blijft de vastrechtvergoeding altijd hetzelfde?

De vastrechtvergoeding wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex (CPI). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze over de voorgaande 12 maanden vast. Als je via automatische incasso betaalt, passen wij de vastrechtvergoeding aan. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Waarom moeten de bewoners in sommige gebieden meer betalen?

De afstanden tussen woningen verschillen per gebied. Waar de afstanden groter zijn, moeten wij verder graven om de glasvezelkabel in een woning aan te leggen, wat meer kosten met zich meebrengt. Om deze hogere kosten te compenseren, brengen wij in die gevallen een hogere vastrechtvergoeding in rekening.

Wat zijn de mogelijkheden voor het betalen van de vastrechtvergoeding?

De vastrechtvergoeding kan op twee manieren worden betaald:

 • Maandelijks: je betaalt elke maand een vergoeding, gekoppeld aan je glasvezelabonnement. Deze betaal je dus zo lang je abonnement loopt. Zeg je het abonnement op, dan vervalt de vergoeding.
 • Eenmalig: je betaalt eenmalig een vergoeding, gekoppeld aan je woning. Als je deze vergoeding eenmaal hebt betaald, dan hoef jij (of de volgende bewoner) dat in de toekomst voor deze woning nooit meer te doen.
Hoe kan ik een wijziging doorgeven voor de betaling van de vastrechtvergoeding?

Als je een wijziging wilt doorgeven voor de automatische incasso van het vastrechtvergoeding, zoals de tenaamstelling, het IBAN-nummer en de overstap van de maandelijkse betaling naar eenmalige afkoop, dan kun je contact met ons opnemen. 

 • Als je in een gebied van DELTA Netwerk of Glasvezel Buitenaf woont, kun je een mail sturen naar [email protected] of bellen naar 088 75 85 800
 • Woon je in een gebied van RENDO Buitenaf, dan kun je mailen naar [email protected] of bellen naar 088 75 85 800
 • Woon je in een gebied van Cogas of CKI, dan kan je de wijziging doorgeven aan je eigen internetaanbieder (Delta, Caiway, Online, Solcon etc.). 
Ik heb mijn abonnement bij een dienstaanbieder opgezegd. Hoe stop ik de betaling van de maandelijkse vastrechtvergoeding?

Als je je abonnement bij een dienstaanbieder hebt opgezegd, stopt de betaling van de maandelijkse vastrechtvergoeding niet automatisch. Wil je het contract voor de vastrechtvergoeding opzeggen, dan kun je contact met ons opnemen. 

 • Als je in een gebied van DELTA Netwerk of Glasvezel Buitenaf woont, kun je een mail sturen naar [email protected] of bellen naar 088 75 85 800
 • Woon je in een gebied van RENDO Buitenaf, dan kun je mailen naar [email protected] of bellen naar 088 75 85 800
 • Woon je in een gebied van Cogas of CKI, dan kan je de wijziging doorgeven aan je eigen internetaanbieder (Delta, Caiway, Online, Solcon etc.). 
Als ik heb gekozen voor de maandelijks betaling en na enkele maanden toch de vastrechtvergoeding wil afkopen, wordt de al betaalde vastrechtvergoeding dan in mindering gebracht op het afkoopbedrag?

Nee, als je alsnog besluit om de vastrechtvergoeding in één keer af te kopen, betaal je het volledige bedrag. De al betaalde maanden worden hier niet van afgetrokken.

Ik wil opzeggen, hoe doe ik dat?

Opzeggen doe je bij de telecomaanbieder waar je klant bent. Indien er ook een vastrechtvergoeding wordt betaald, zijn er twee aparte contracten: één voor je abonnement met de telecomaanbieder en één voor het vastrecht met DELTA Netwerk. Dus in dat geval moet je als klant twee keer apart opzeggen: zowel bij je telecomaanbieder als bij DELTA Netwerk.

Schouwen

Waarom moeten jullie eerst bij mij thuis kijken?

Wij komen bij je langs om te bepalen waar de aansluiting in jouw woning dan komt. In de meeste gevallen is dit in de meterkast. Je ontvangt van ons bericht wanneer we bij je langskomen.

Wat houdt de schouw precies in?
Check! Waar in jouw huis komt je glasvezelaansluiting?
Onze medewerker komt bij je langs om te bepalen wat de beste plek is voor de glasvezelaansluiting. Dit noemen we de "woningschouw". Meestal is de meterkast de handigste plek, vooral als deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Als de plek definitief bepaald is maakt de medewerker een foto of tekening van de locatie en wordt dit vastgelegd in ons systeem. We noteren je gegevens zodat we je na afloop een bevestiging met het schouwrapport per e-mail kunnen sturen. Het bezoek van de medewerker duurt ongeveer een kwartiertje en het is natuurlijk belangrijk dat jij, als bewoner, hierbij aanwezig bent. De medewerker kan ook je vragen beantwoorden over de aanleg van glasvezel en de voordelen hiervan voor jou.
Bepalen van de locatie waar glasvezel mijn huis binnenkomt: waarom is dat nodig?

De glasvezel wordt aangelegd in jouw wijk en in jouw straat. Vervolgens wordt de kabel vanaf de straat tot de voorgevel van jouw woning aanglegd. In de laatste fase plaatsen we een "glasvezelkastje" of "FTU" op de vooraf afgeproken plek in huis en verbinden met deze met de kabel. Daarna is de glasvezelaansluiting klaar voor gebruik. Het enige wat je nog nodig hebt is een modem en abonnement bij de provider van jouw keuze. Kijk op de gebiedspagina voor meer info.

Wanneer geef je toestemming en waarvoor?

Tijdens de woningschouw checken we wat de beste plek is voor de glasvezelaansluiting in jouw huis. Dat is meestal de meterkast. De medewerker legt alle afspraken vast en vraagt je bij de afronding van het bezoek om een handtekening voor akkoord. Een bevestiging van de afspraken en het schouwrapport ontvang je na afloop.

Wat is een schouwrapport?

Het schouwrapport voor de glasvezelaansluiting is het verslag waarin we alle relevante gegevens vastleggen. Denk aan jouw adres en contactgegevens, de plek waar het glasvezelkastje moet komen, de lengte van de kabels die voor de aanleg nodig zijn en de afspraken over het boren in de tuin. Ook is het rapport voorzien van een situatieschets.

Kan ik mijn glasvezelaansluiting meteen gebruiken

Als het glasvezelkastje is geplaatst en aangesloten op het glasvezelnetwerk is technisch alles gereed. Je hebt dan nog wel een abonnement bij een provider nodig. In de abonnementskeuze bepaal je de snelheid waar je gebruik van wilt maken en of je bijvoorbeeld ook je telefoon om wilt zetten. Je provider zorgt voor het modem en meestal ook voor de wifi-punten en installatie.

 

Pre sales

Is de aanleg van het netwerk gratis?

Wij gaan het glasvezel netwerk aanleggen. Dat doen wij naar elke woning. De aanleg is nu gratis en verplicht je tot niets. Besluit je later, nadat wij klaar zijn in jouw gebied, alsnog een aansluiting te nemen dan kunnen daar kosten voor berekend worden. Doe de postcode check en ontdek of je jouw woning in aanmerking komt voor een gratis aansluiting.

Moet ik nu al beslissen bij welke provider ik mijn abonnement af sluit?
Nee dat is niet nodig. Je kunt er voor kiezen eerst de glasvezelaansluiting te laten plaatsen en pas later een abonnement bij een provider. Wel is het zo dat de providers vaak gunstige aanbiedingen hebben op het moment dat de aanleg bezig is.
Ik heb gehoord dat er ook andere partijen zijn die hebben aangegeven een glasvezelnetwerk te willen aanleggen in Pernis. Hoe kan het gebeuren dat twee partijen hetzelfde gebied willen voorzien van glasvezel?
Dit gebied is onderdeel van ons plan om in de periode tot 2025 zo’n 2 miljoen huishoudens te voorzien van snel internet. Wij bieden over ons netwerksnelheden van 8 Gbps en we willen deze snelheid in de toekomst verder verhogen. Dat kan het beste als je het netwerk zelf aanlegt en beheert. Zeker in gebieden waar we verwachten veel huishoudens te voorzien van snel internet, zoals in Pernis.
Overigens biedt DELTA Netwerk een open netwerk waarover ook andere partijen hun diensten mogen leveren. Dit betekent dat de inwoner nog meer keuzevrijheid krijgt als het gaat om abonnementen op glasvezel.
De gemeente verleent een vergunning aan twee partijen. Hoe werkt dat precies?
De Telecommunicatiewet stelt dat alle aanbieders de vrijheid hebben om infrastructuur aan te leggen. De gemeente beslist niet wélke partij wel of niet mag aanleggen. Alleen aan welke voorwaarden binnen de kaders van de wet de aanleg moet voldoen. De aanbieders moeten door een gemeente gelijk worden behandeld.
Inmiddels heeft DELTA Netwerk de instemming voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij de gemeente ingediend en hebben we de instemming ontvangen.
Wanneer gaan jullie aanleggen?
DELTA Netwerk legt kosteloos glasvezel aan in Pernis. Wij willen graag in zoveel mogelijk woningen een glasvezelaansluiting plaatsen, ook bij u.
De aannemer is inmiddels gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden en gaat hij bij alle woningen langs om samen met u de locatie van de glasvezelaansluiting te bepalen. Als hij daarmee klaar is, gaan we met de daadwerkelijke aanleg van start. Nu we de instemming van de gemeente hebben ontvangen, gaan we de planning maken. Zodra deze bekend is, krijgt u een bericht van ons.
Kan ik ook nu al een afspraak maken voor een gratis glasvezelaansluiting?

Dat kan zeker. Op deze website vindt u het telefoonnummer en e-mailadres waarop u hierover contact kunt opnemen.

 

Betaal ik voor mijn glasvezelaansluiting?

Nee. Wij realiseren tijdens de bouw en aanleg geheel gratis en vrijblijvend een glasvezelaansluiting in iedere woning. Kiest u pas na oplevering van het glasvezelnetwerk, dus als de aannemer de werkzaamheden heeft afgerond, voor de plaatsing van de glasvezelaansluiting? Houd dan rekening met mogelijke aanleg- als aansluitkosten als u alsnog besluit voor glasvezel.

Ben ik verplicht om een abonnement af te sluiten?

We plaatsen de glasvezelaansluiting kosteloos en vrijblijvend in alle woningen. U bent niet verplicht om een abonnement af te sluiten. Maar met een glasvezelaansluiting heeft u nog geen werkende verbinding. Wilt u later gebruikmaken van het snelle internet? Dan is het nodig om een glasvezel abonnement af te sluiten. Dit kan via één van de telecomaanbieders. Kijk op www.deltanetwerk.nl.

Tot wanneer is de aansluiting dan gratis?
U kunt nog zonder aanleg- en aansluitkosten een abonnement afsluiten zolang wij in uw woonplaats aan het aanleggen zijn en u een gratis aansluiting heeft laten plaatsen. U betaalt dan alleen nog maar de abonnementskosten.
U kunt er ook voor kiezen nu wél een gratis aansluiting te nemen maar nog geen abonnement af te sluiten.
Let op, doet u dit later, dan kunnen er wel aansluitkosten van toepassing zijn.
Waarom moet ik kiezen voor een gratis glasvezelaansluiting van DELTA Netwerk?
DELTA Netwerk is een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Wij leggen al meer dan 11 jaar glasvezel aan in het hele land, van buitengebied tot binnenstad.
De aansluiting van uw woning op glasvezel is gratis en verplicht u tot niets. Met een glasvezelaansluiting is uw woning klaar voor de toekomst en kunt u overstappen op glasvezel wanneer u dat wilt!
U heeft alle keuzevrijheid. Als u eenmaal overstapt naar glasvezel kunt u kiezen uit meerdere telecomaanbieders en abonnementen.
U krijgt de zekerheid van een aansluiting op het modernste netwerk met de nieuwste technologie.
Ik heb al toestemming gegeven aan een andere leverancier, kan ik ook nog deelnemen via DELTA Netwerk?

Ja, u kunt via DELTA Netwerk een glasvezelaansluiting laten plaatsen, ook al heb je een andere leverancier ook toestemming gegeven. De twee aansluitingen hangen naast elkaar en als u gebruik wilt maken van glasvezel, dan heeft u nog meer keuzevrijheid.

Hoe wordt een glasvezelaansluiting geplaatst?

Wij leggen glasvezel aan tot in uw woning. Dit betekent dat er vanaf de openbare weg, een unieke glasvezelverbinding naar uw woning wordt gelegd. Vervolgens monteren we de glasvezelaansluiting op de meest geschikte locatie in uw woning, meestal in de meterkast. De locatie bepaalt u samen met de schouwer die langskomt. Wanneer hij precies langskomt, laten we u nog weten.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn aansluiting?

Overstappen naar glasvezel regelt u direct en eenvoudig online. Doe de postcodecheck op www.deltanetwerk.nl en bekijk het aanbod op uw adres. U kunt ook een lokaal verkooppunt bij u in de buurt vragen naar meer informatie over de abonnementen. De lokale verkooppunten vindt u ook op deltanetwerk.nl.

Wanneer maak ik gebruik van de glasvezeldiensten?

Heeft u een abonnement afgesloten? Dan kunt u, zodra de glasvezelaansluiting in uw woning gereed is, binnen enkele weken gebruikmaken van de glasvezeldiensten. De telecomaanbieder zorgt voor de activatie van uw abonnement. Zodra dat het geval is, nemen zij contact met u op.

Ik wil mijn huidige diensten blijven gebruiken. Kan dat?

Ja, dat kan. De glasvezelaansluiting wordt naast uw huidige aansluiting op bijvoorbeeld kabel of koper geplaatst. U kunt uw oude verbinding gewoon blijven gebruiken. Met een glasvezelaansluiting in uw meterkast kunt u wel overstappen op glasvezel wanneer u dat wilt.

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de aanleg?

Via de postcodecheck op www.deltanetwerk.nl vindt u de laatste stand van zaken. Meldt u zich hier ook aan voor onze digitale nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een update over de voortgang van glasvezel in uw omgeving.

Ik heb toch nog wel wat vragen. Waar kan ik dan terecht?

U bent ook van harte welkom bij de adviseur van het Glasvezel Informatiepunt.

Wat is het verschil tussen glasvezel en ADSL of VDSL?
ADSL en VDSL maken gebruik van het netwerk dat van oudsher wordt gebruikt voor vaste telefonie. De opwaardering van dit telefonienetwerk maakt internet- en soms ook televisiediensten mogelijk. Het bestaat voor een groot deel uit koperen kabels. Zowel ADSL als VDSL heeft een aantal nadelen:
Een koperen kabel kent weerstand. Hoe langer de kabel, hoe groter deze weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe lager de capaciteit en hoe lager de maximale snelheid.
Een koperen kabel heeft last van invloeden van buitenaf, zoals vocht en instraling, waardoor het netwerk snel kan verouderen.
De koperen kabel heeft een maximumcapaciteit en is daarmee niet toekomstbestendig.
Glasvezel heeft deze nadelen niet. Met glasvezel kun je bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge, stabiele snelheid. Dat bespaart je veel tijd. Omdat glasvezel ongevoelig is voor weersomstandigheden en storingen en de capaciteit in principe oneindig is, kun je hiermee tientallen jaren vooruit.

Hoogbouw bewoner

Moet ik toestemming geven voor de aanleg van glasvezel in mijn woning?
Het aanleggen van glasvezel in een hoogbouwcomplex gaat net even anders dan bijvoorbeeld in een rijtjeswoning. De glasvezelkabel wordt niet alleen in jouw straat maar ook door het hele gebouw gelegd. We overleggen met de beheerder over de beste aanpak. Wel kies je als bewoner zelf welk glasvezelabonnement je wilt afnemen. Als de beheerder toestemming heeft gegeven word je hierover geïnformeerd. Het is vanaf dat moment ook mogelijk om een glasvezelabonnement af te sluiten. Voordat we glasvezel gaan aanleggen in jouw appartementengebouw kijken we in overleg met de beheerder naar wat de beste aanpak is. Onderdeel hiervan is een zogenaamde "technische schouw". Daarbij worden over het algemeen enkele woningen geïnspecteerd maar is het niet nodig om alle woningen te bekijken. Dit is voor de aannemer die het glasvezelnetwerk aanlegt voldoende om een beeld te krijgen van de situatie voor aanleg.
Mijn pandeigenaar heeft nog geen toestemming gegeven, maar ik wil wel graag glasvezel.

Als jouw pandeigenaar nog geen toestemming heeft gegeven, kun je vragen om contact met ons op te nemen via [email protected] Of je kunt zelf de gegevens van de pandeigenaar aan ons doorgeven.

Hoe werkt de aanleg van glasvezel in het gebouw en mijn woning?

Bij een hoogbouwpand wordt het gebouw eerst aangesloten op glasvezel. Hiervoor hebben we wel eerst toestemming nodig van de eigenaar van het pand. Dit kan een woningcorporatie of VvE-beheerder zijn. Als we toestemming hebben, dan komt elke woning in dat gebouw in aanmerking voor een gratis aansluiting. Om alle woningen aan te kunnen sluiten is vaak ieders medewerking nodig. Ook als je geen aansluiting wilt. Pas als je een abonnement neemt bij één van de bij ons aangesloten telecomaanbieders ga je gebruik maken van de glasvezelaansluiting.

Wat is hoogbouw?

Onder hoogbouw verstaan wij panden die bestaan uit minimaal 3 woonlagen en waar 3 of meer adressen zijn. Duplexwoningen vallen niet onder definitie hoogbouw.

Mijn beheerder heeft "ja" gezegd, maar ik wil geen diensten

Als de beheerder van jouw appartementencomplex akkoord heeft gegeven op glasvezel in het pand betekent dit dat jouw woning ook aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk. Je hoeft dan nog geen diensten af te nemen van één van onze telecomaanbieders, maar jouw woning is er nu wel klaar voor. Je kunt nu zelf bepalen of en wanneer je een glasvezelabonnement wilt afsluiten.

Mijn beheerder heeft "ja" gezegd, maar ik wil geen aansluiting
Afhankelijk van de aanlegroute hebben we jouw toestemming nodig. Gaat de aanleg binnendoor, dan hebben we de toestemming van de bewoners nodig om te passeren. Gaat de aanleg via een interne schacht of buitenom, dan is er geen toestemming nodig. De monteur plaatst daarna het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plek in de woning. Alleen met iedereen zijn medewerking kunnen we alle woningen aansluiten op glasvezel.
Gaat de aanleg buitenom of binnendoor in het pand?

De beste route voor de aanleg wordt door de aannemer bekeken tijdens de technische schouw en met de pandeigenaar overlegd.

Zijn er kosten verbonden aan het aansluiten van mijn woning op het glasvezelnetwerk?
Een glasvezelaansluiting is nu gratis. Besluit je later deze alsnog te nemen, houd dan rekening met kosten. Neem je een glasvezelabonnement? Zodra je abonnement geactiveerd is betaal je abonnementskosten. 
Wanneer komen jullie de glasvezelaansluiting plaatsen?
Het aanleggen van glasvezel is van verschillende factoren afhankelijk, daarom kunnen we geen exacte planning afgeven. Je kunt op de website bekijken in welke fase jouw woonplaats zich bevindt. Doe hiervoor de postcodecheck op deltanetwerk.nl. Daarnaast ontvang je van de aannemer bericht zodra zij in jouw pand de glasvezelaansluitingen in de woningen gaan aanleggen. 
Hebben wij als bewoners last van het aanlegtraject? (gebruik lift, toegang, toegangsweg, stroom, lawaai)
Ja, het kan het geval zijn. Afhankelijk van de gekozen aanlegroute van de glasvezelverbinding zou bijv. een toegangs- of liftdeur tijdelijk niet toegankelijk kunnen zijn. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade?
We doen ons best om schade te voorkomen. Als er iets gebeurt dan lossen wij dit zo snel mogelijk op.
Waarom zou ik nu een glasvezelaansluiting moeten nemen?
De aansluiting is nu gratis. Wil je later alsnog een aansluiting, houd dan rekening met kosten. Daarnaast biedt een glasvezelaansluiting vele voordelen. Een glasvezelaansluiting biedt vele voordelen, zoals toegang tot een stabiele en betrouwbare internetverbinding en is het toekomstbestendig. Daarnaast kan het meerwaarde voor je woning betekenen, ook als je deze huurt. Bekijk hier alle voordelen van glasvezel. Om er gebruik van te maken heb je uiteraard wel een abonnement nodig.

Hoogbouw pandeigenaar en Beheerder

Wanneer leggen jullie aan?

Zodra de planning beschikbaar is zal de aannemer de planning met jou delen. Deze planning verschilt per gebied. 

Wat houdt de technische schouw in?

De technische schouw is de inspectie van het pand door de aannemer. Tijdens deze technische schouw wordt beoordeeld welke route glasvezel door een pand moet volgen om tot appartementniveau te komen. Dit aansluitplan wordt vastgelegd in een schouwrapport die aan de beheerder of eigenaar wordt gestuurd. Als het schouwrapport akkoord is en het aansluitplan rond is kan het glasvezel aangelegd worden in het pand.

Ontvang ik een rapport van de technische schouw?

Ja, na de technische schouw verstuurt de aannemer het rapport naar de beheerder of eigenaar met een verzoek om dit akkoord te geven.

Wie moet aanwezig zijn tijdens de technische schouw, waar wordt geschouwd in het gebouw?

Iemand die toegang heeft tot het pand, de technische ruimte en op de hoogte is van de technische inrichting van het complex.

Wanneer wordt er geschouwd?

De aannemer neemt hiervoor contact met je op.

Wat wordt er van mij als pandeigenaar verwacht?

Wij benaderen jou als eigenaar van het pand met de vraag of je geïnteresseerd bent in de aanleg van glasvezel in het pand. Zo ja, dan gaan we op basis van deze intentie aan de slag! We hebben eerst technische data nodig van het pand en zullen vervolgens in overleg de technische schouw uitvoeren. Hierin bepalen we hoe de glasvezel in het pand wordt aangelegd. Onderdeel daarvan is ook het schouwen van enkele woningen.

Wie betaalt de aanleg?
De aanleg van het netwerk is volledig voor de rekening van DELTA Netwerk. De kosten van een abonnement zijn voor de bewoner. Verder zijn er geen kosten. Als de aannemer weg is, zijn er extra kosten verbonden om de aannemer terug te laten komen en de aansluiting alsnog te maken.
Wie is mijn contactpersoon?
Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd vanuit Delta Netwerk. Nadat er door de geschouwd is, gaat het contact via de aannemer. Wil je verder praten over de mogelijkheid om jouw hoogbouwpand van glasvezel te voorzien? Vul dan dit formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Hebben mijn bewoners last van het aanlegtraject? (gebruik lift, toegang, toegangsweg, stroom, lawaai)
Ja, het kan het geval zijn. Ook dit wordt tijdens de technische schouw besproken. Afhankelijk van welke route de glasvezelverbinding gaat volgen zou bijv. een toegangs- of liftdeur tijdelijk niet toegankelijk kunnen zijn.
Hoe informeren jullie bewoners over de aanleg naar de individuele woningen?
Eerst vragen we jouw toestemming. Daarna ontvangen de bewoners informatie per post over glasvezel en de abonnementen.
We hebben een renovatie/verbouwing/verduurzaming gepland staan. Kunnen we dit afstemmen?
Uiteraard. Geef jouw gegevens door via dit formulier en wij nemen contact met jou op
Wat houdt de hoogbouw glasvezelcampagne in?
We informeren zo veel mogelijk bewoners over de voordelen van glasvezel. Ook informeren onze providers hen over de verschillende internet en/of interactieve tv abonnementen.
Waarom moet ik meedoen aan de glasvezelcampagne in mijn pand?
We leggen gratis glasvezel tot in iedere woning, maar willen natuurlijk graag dat alle bewoners ook gebruik gaan maken van deze snelle internetverbinding! Daarom voeren we in het pand campagne. Dat doen we graag in samenwerking met de beheerder of eigenaar van het pand. Wanneer de pandeigenaar akkoord is willen we dit graag laten weten aan de bewoners, zodat zij ook de aansluiting in hun woning gratis kunnen laten plaatsen en een abonnement kunnen afsluiten.
Hoe ondersteunen jullie mij met activiteiten in de campagne?
We spreken samen door welke inzet gewenst is en wat de beste aanpak is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aanwezig zijn om persoonlijk bewoners te informeren over de voordelen van glasvezel en over de aanleg daarvan. Ook kunnen we promotiemiddelen als posters voor in het pand beschikbaar stellen.
Waarom moet ik toestemming geven?

Het aanleggen van glasvezel in een hoogbouwcomplex gaat net even anders dan bijvoorbeeld in een rijtjeswoning. De glasvezelkabel wordt niet alleen in de straat maar ook door het hele gebouw gelegd. We overleggen daarom over wat de beste manier is om de kabel "de hoogte" in te brengen. Onze specialisten doen daarvoor een zogenaamde "technische schouw" van het pand.

Hoe leggen jullie glasvezel aan in een hoogbouwcomplex?

Het aanleggen van glasvezel in een appartementencomplex of flat vraagt een goede voorbereiding. Stap één is het het goed in kaart brengen van de bouwkundige situatie in het complex én van de exacte eigendomssituatie. Dit doen we door een zogenaamde "technische schouw" door onze aannemer. Tijdens een technische schouw wordt beoordeeld welke route glasvezel moet volgen om tot in iedere woning te komen. Glasvezel kan binnendoor of aan de buitenzijde van het pand worden aangelegd. Daarnaast bekijken we enkele woningen binnen het appartementencomplex. Dit is meestal voldoende om de aanleg tot in de woning te bepalen. Het aansluitplan wordt hierna vastgelegd in een schouwrapport die aan de beheerder of eigenaar wordt gestuurd. Als het schouwrapport akkoord is gegeven en het aansluitplan rond is kan het glasvezel aangelegd worden in het pand. Het is dus belangrijk om de beheerder of eigenaar op tijd te betrekken.

Ik zit in het bestuur van een Vereniging van Eigenaren en heb interesse.

Geef jouw gegevens door via dit formulier en wij nemen contact met je op voor technische schouw.

Ik werk voor de woningbouwcorporatie en heb interesse.

Geef jouw gegevens door via dit formulier en wij nemen contact met je op voor technische schouw.

Ik verhuur appartementen en heb interesse

Geef jouw gegevens door via dit formulier en wij nemen contact met je op voor technische schouw.

Gaat de aanleg buitenom of binnendoor in het pand?
Tijdens de technische schouw bekijken we samen met de aannemer wat de beste manier is om het glasvezelnetwerk in het pand aan te leggen.
Wat kost het ons als beheerders van het pand?
Na toestemming van de beheerder leggen wij gratis een glasvezelaansluiting aan. Als je nu geen toestemming geeft, maar op een later moment wel glasvezel wilt, dan kunnen er kosten aan verbonden zijn.
Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade?
We doen ons best om schade te voorkomen. Maar mocht er toch schade ontstaan, neem dan contact op met de aannemer.