Delta Netwerk

     - Voor zelfstandige bouwprofessionals - 

Delta Netwerk is een selectief, maar effectief netwerk van succesvolle zelfstandige managers in de bouw. Professionals die hun kennis en kunde graag met elkaar en met hun opdrachtgevers delen.

​

 Een kenniscentrum, een probleemoplosser, een sparringpartner. Door ons netwerk versterken wij elkaar en kunnen we de markt snel en efficiënt bedienen met uiteenlopende vraagstukken in de bouw- en infra

​

                                 Wij maken het verschil, dat is Delta Netwerk

De kracht van Delta Netwerk 

Delta Netwerk is voor ondernemende professionals met ruime kennis en ervaring.We houden het niveau van ons netwerk hoog. Iedereen die kennis komt halen, brengt ook kennis in.

​

Deze kennisdeling binnen ons netwerk heeft meerwaarde voor onze opdrachtgevers en de bouw- en inframarkt in zijn geheel. Door deze kennisdeling worden valkuilen in de toekomst voorkomen en versterken we de bouw- en inframarkt. 

                

                                    Een win-win principe dus.

Win Win door Delta Netwerk 

Delta Netwerk gelooft in de kracht van een sterk netwerk. In het bij elkaar brengen van professionals die elkaar verrijken en ondersteunen. Delta Netwerk verenigt zeer ervaren ondernemers uit verschillende sectoren van de bouwbranche.

​

Hiermee kunnen we de markt beter bedienen en versterken we elkaar met ons netwerk en inhoudelijke kennis op het gebied van contract-, project-, tender-, technisch-, proces- en omgevingsmanagement.

​

                                           Daarom Delta Netwerk.

Daarom Delta Netwerk 

Onze leden

Tel: 06-29730335

​

Bas Stolte - Voorzitter

​

Met mijn civieltechnische achtergrond combineer ik theoretische kennis met een pragmatische aanpak. Complexe vraagstukken analyseer ik met een hands-on aanpak. Ik ben ambitieus en gericht op het bereiken van doelen en resultaten, waarbij ik een verbindende factor ben en draagvlak creëer. 

Samenwerken is voor mij cruciaal om doelen te bereiken. Ik ben daarbij zelfkritisch en in staat om het succes te delen. Mijn expertise ligt op het gebied van project- en tendermanagement. 

Als projectmanager heb ik veel ervaring op het gebied van Design- & Construct-contracten, geïntegreerde multidisciplinaire werken en bouwteams in zowel de infra- als waterlijn. Als tendermanager voel ik mij thuis in aanbestedingen met een zware EMVI-component en speciale contractvormen als Best Value. Mijn kennis deel ik graag bij de Deltanetwerkers!

​

​

Tel: 06-41223937

​

Johan Rozema - Secretaris

 Als contractmanager sla ik de brug tussen het technische en het juridische deel van een project. Dit betekent dat ik zowel intern als extern positief kritisch ben. Intern bewaak ik dat aan de vereisten van het contract wordt voldaan om daarmee een sterke contractuele positie te hebben indien het onverhoopt tot een discussie komt. Extern draag ik er aan bij dat een goede relatie met de opdrachtgever in stand wordt gehouden door zijn wensen en verwachtingen in kaart te brengen. Waar mogelijk wordt aan die wensen en verwachtingen voldaan. Dit echter niet zonder het contract en de kosten in ogenschouw te nemen.

​

Gespecialiseerd in het contractenrecht en met een uitgebreide managementervaring draag ik graag bij aan realiseren van mooie projecten met een tevreden opdrachtgever en een tevreden opdrachtnemer.

​

​

​

​

​

Tel: 06-46266476

​

Niels de Jong - Penningmeester

​

Strategische projectbeheersing is mijn kracht. Met name in de aanpak van geïntegreerde, multidisciplinaire aanbestedingen en projecten (UAV-GC, Design & Construct, EMVI, BVP). Sinds 2004 heb ik dit overwegend gedaan voor opdrachtnemers in MKB en grootbedrijf.  Ik word enthousiast wanneer ik aannemers binnen de bouw verder kan helpen in de ontwikkeling van projecten en bedrijfsvoering. Ik focus bouwbreed en laat mij niet beperken door kaders van mijn civieltechnische achtergrond.

​

Ik ben altijd in staat om kansen te zien. Deze kansen moeten meerwaarde geven voor mijn klanten, en voor klanten van mijn klanten. Ik gebruik hierbij mijn vakinhoudelijke kennis, ondernemerschap en luisterend oor. Ik zie mijzelf als de verbindende factor in teams. Vanuit de belangen van klant en stakeholders ben ik in staat om risico’s te beoordelen en te helpen bij de beste keuze. Samenwerkingsgericht, flexibel, procesmatig, strategisch en ondernemend zijn mijn belangrijkste kerncompetenties. Mijn kennis deel ik door het geven van trainingen en via Delta Netwerk.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Michel Oonk - Bestuurslid

​

Ik ben gespecialiseerd in het managen van opdrachten in het speelveld van aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus en private partijen in de civiele techniek. Met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid wil ik ervoor zorgen dat projecten worden aangenomen en daarna soepel verlopen, zonder vertraging en budgetoverschrijdingen en met respect voor elkaars belangen. Ik richt me op tenders, omgevingsmanagement, project- en contractmanagement. 

​

Mijn uitdaging is om bij elk project te zorgen dat er een “winnend team” ontstaat welke gezamenlijk naar een maximaal projectresultaat werkt. Ik vind het leuk om met verschillende partijen en belanghebbenden om tafel te zitten en te werken naar een resultaat in het belang van het project maar met draagvlak vanuit de stakeholders. Mijn creatieve vermogen helpt mij zowel op Bonaire als in Nederland met soms beperkte middelen het projectdoel te bereiken. 

Tel: 06-53122621

​

Allard Postema - Bestuurslid

​

Na het afronden van mijn studie HBO Civiele Techniek ben ik direct gaan werken bij een aannemer in het westen van het land. Na een aantal jaren werken als uitvoerder, werkvoorbereider en projectleider bij diverse grote aannemers in de branche civiele techniek, heb ik een overstap gemaakt naar een baan in de sector openbaar vervoer. 

​

Hiervan heb ik veel geleerd, maar ik kwam er ook achter dat mijn hart toch ligt in de wereld van de civiele techniek. Daarom ben ik na deze uitdaging weer teruggekeerd in mijn vertrouwde branche. Ditmaal als zelfstandige bij Viavari BV. Dit doe ik nu inmiddels al ruim 12 jaar tot volle tevredenheid van mijn opdrachtgevers. In de toekomst wil ik graag, samen met Delta Netwerk, nog meer voor mijn favoriete branche betekenen!

​

Tel: 06-53669096

Opdrachtgevers

Onze leden werken voor o.a.: 

Meer weten over Delta Netwerk? 

​

Neem contact op met een van onze bestuursleden of stuur een email naar 

info@deltanetwerk.nl

​

​

​

Delta Netwerk is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. 

Kvk nr: 72007915

​

​